ශ්‍රී පාද අඩවියට ආසන්න ඉදිකිරීමක් නෑ/ ගුගුල් සිතියම තහවුරු කරයි

ශ්‍රී පාද රක්‍ෂිතයේ සංචාරක හෝටලයක් ඉදිවන බවට චෝදනා එල්ලවූ ස්ථානය ගුගල් සිතියම ඔස්සේ නිරීක්ෂණයකට ලක්කර තිබෙනවා. එම හෝටලය ශ්‍රීපාද මළුවේ සිට කිලෝ මීටර් හයක් එපිටින් වු මරේ දිය ඇල්ල ආසන්නයේ පෞද්ගලික ඉඩමක ඉදිකිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවයි ප්‍රකාශ වුණේ. මේ එම ඉදිකිරීම සිදුවන ස්ථානය හා ශ්‍රී පාද අභය භූමිය පැහැදිලිව වෙන් වශයෙන් ගුගල් සිතියමේ දක්වා ඇති ආකාරයයි .

unnamed-1 unnamed

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: