වැඩිහිටියන් මහමග දමා ගියොත් දේපල රාජසන්තකයි

මහ මඟ දමායන වැඩිහිටියන් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිහිටි නිවාසයන්හි භාරකාරීත්වයට ගෙන, ඔවුන්ට කිසියම් දේපොලක් ඇත්නම් ඒවා රාජසන්තක කරණ නීති, රීති  සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ පළාත් සමාජ සේවා අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුලුව අමතමින්.

මහ මඟ තනිකර යන එවැනි වැඩිහිටියන් හමුවූ විට පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් ඔවුනගේ ඡායාරූප හා විස්තර ප්‍රසිද්ධ කර ලඟම ඥාතීන් පිළිබඳව මූලික සොයා බැලීමක් සිදුකළ යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් නොවන හා පසුව දේපල අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන  ඥාතීන් හට දේපොළ වලට හිමිකම් කිව නොහැකි වනසේ නීතිරීති සකස් කරන බවද ඔහු අවධාරණය කර සිටියා.

මහ මඟ දමා ගොස් වැඩිහිටි නිවාසයන්හි භාරකාරීත්වයට පත්වීමෙන් පසු එම නිවාසවලදී මියයන වැඩිහිටියන්ගේ දේපොලවලට පසුව ඔවුන්ගේ ඥාතීන් හිමිකම් කීමට පැමිණීම නිසා සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුවට ගැටළු රාශියක් ඇතිවී තිබෙනවා.

මෙවන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වැඩි වශයෙන් ඇතිවන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන් බවද එස් බී දිසානායක මහතා මෙහිදී සදහන් කළා.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න