ලංකාවට දිස්වූ හදුනා නොගත් පියාසර වස්තූන්වල වීඩියෝ දසුන්

මෑත ඉතිහාසයේ අවස්ථා ගණනාවකදීම මෙරට විවිධ ප්‍රදේශවලින් හදුනානොගත් පියාසර වස්තූන් දර්ශනයවී තිබුණා. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය විසින්ද පටිගත කළ එක් දර්ශනයක් ඊට ඇතුලත්. මේ මෑතකාලීනව මෙරටින් වාර්තාවූ අබිරහස් පියාසර වස්තූන්වල වීඩියෝ දසුන් එකතුවක්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න