ජපානයට ඉහල අහසේ අබිරහස් යානයක් (Video)

ජපානයට ඉහල අහසේ අද්භූත පියාසර වස්තුවක් දර්ශනයවී තිඛෙනවා. උතුරු ජපානයේ නිගාටා නගරයට ඉහල අහසේයි මෙම දර්ශනය මතුව ඇත්තේ. කොල පැහැයෙන් යුතු ගෝලාකාර මෙම වස්තුව දිගු වලිගයක් වැනි කොටසක් සමග අහස පුරා ගමන් කර තිඛෙනවා. මේ පිළිබදව පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබද කණ්ඩායම් අදහස් දක්වන අතරම තවත් පිරිසක් පවසන්නේ මෙය කඩා වැටුණු චන්ද්‍රිකාවක කොටසක් පෘථවියට දිස්වූ අවස්ථාවක් විය හැකි බවයි. එහෙත් එහි චලිත වේගය අධිකවීම හේතුවෙන් එම මතය පිළිබද සැක මතුව තිඛෙනවා.

The green orb was seen in Niigata, northern Japan, in the early hours of Monday morning

A satellite fragment that burnt up as it re-entered the earth's atmosphere could have resulted in the bright object spotted in the skyDramatic footage caught on a weather camera shows the green orb shooting across the sky

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න