බැදුම්කර වංචාව ගැන මහ බැංකු වාර්තාව අනිද්දා

බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කළ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණය පදනම් කරගනිමින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජීත් කුමාරස්වාරමි මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව සදහන් කළේ කොලඹදී පැවැති මාධය හමුවකට එක්වෙමින්.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ලබන සිකුරාදා රැස් වී ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තීන්දු ගන්නා බවයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා එහිදී කියා සිටියේ.

බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කළ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව හොඳින් අධ්‍යයනය කර මුදල් මණ්ඩලය තීන්දු ගන්නා බවද ගන්නා බවද ඔහු කියා සිටියා.

කෝප් කමිටුව නිකුත් කළ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව සහ රජය  ඉදිරියේදී තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.

මීට අමතරව බැඳුම්කර නිකුතුවේදී මහ බැංකුවේ අභ්‍යන්තර තොරතුරු පිටතට ගොස් ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳවද පරීක්ෂණයක් පවත්වන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිවැරදි සාක්ෂි තහවුරු වී නැති බැවින් නිලධාරීන් වෙත ඇඟිල්ල දිගු කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජීත් කුමාරස්වාරමි මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කලා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න