විවෘත කළ සොහොන් ගැඛෙන් ජේසුතුමන්ගේ සිරුර තැන්පත් කළ හිරිගල් ආවරණය හමුවෙයි

ජේසුස් වහන්සේගේ දේහය තැන්පත් කළ සොහොන් ගැබ විද්‍යාඥයින් පිරිස් විසින් කැණීම ආරම්භ කළ බව අප මීට පෙර වාර්තා කළා ඔබට මතක ඇති. ඊශ්‍රායලයේ ජෙරුසෙලමේ පිහිටි එම සොහොන් ගැඛේ කැණීම් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පාර්ශවයන් රැසකගේ අවසරය මැදයි.
මේ සදහා නැෂනල් ජියෝග්‍රෆික් ආයතනය නියෝජනය කරමින් පුරාවිද්‍යා මහාචාර්්‍යවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. ඔවුන් විසින් සිදුකරන ලද කැණීමේදී මූලික අපේක්ෂාව බවට පත්වුණේ ජේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගසා මරණයට පත් කිරීමෙන් පසු උන්වහන්සේගේ දේහය තැන්පත් කළ ගුහා ද්වාරයේ කොටස් හදුනාගැනීමටයි.

දින ගණනාවකට පසු කැණීම්වලදී විශිෂ්ට සොයා ගැණීමක් සිදුකිරීමටයි මේ වන විට විද්‍යාඥයන් සමත්ව ඇත්තේ. ඒ සොහොන් ගැඛේ ඉහලින් පිහිටි මාබල් ආවරණයට පසු පිහිටි හිරිගල් කොටසක්.
ඉතිහාසයේ කියවෙන පරිදි ජේසුස් වහන්සේ ඝාතනය කිරීමෙන් පසු එම දේහය තැන්පත් කර ඇත්තේද අදාළ හිරිගල් තට්ටුව මත බවයි ඩේලි මේල් පුවත් අඩවිය වාර්තා කළේ.
ඒ අනුව සොයාගනු ලැබූ ආරක්ෂිත හිරිගල් ආවරණය ජේසුස් වහන්සේගේ දේහය තැන්පත් කළ ෙඓතිහාසික වස්තුව බවටයි විද්‍යාඥයින් අදහස් පල කරන්නේ.

මෙම සොයා ගැනීමේ ජායාරූප කිහිපයක්ද විද්‍යාඥයන් පලමුවරට හෙළිකර තිඛෙනවා.මෙම ආවරණය විවෘත කිරීමට සියවස් 5කට පසු සිදුව ඇති අතර එය යළිත් සියවස් ගණනාවකින් පසු විවෘත කරනු ඇති බවටයි මත පලවන්නේ.
මේ එම සොයා ගැනීමේ ජායාරූප කිහිපයක්.(Dailymail)

The tomb where Jesus Christ's body is said to have been rested was unveiled last week for the first time in centuries. As researchers continued their work over the course of 60 hours, another marble slab with a cross carved into its surface was exposed (pictured). Inscribed with a Christian cross, this broken marble slab may date to the Crusader era

A restorer removes debris beneath a broken marble slab to expose the original rock surface of what is considered the burial place of Jesus. The original surface was exposed during the restoration work being done at the Church of the Holy Sepulchre in the Old City of Jerusalem. Until then, marble had encased the slab since at least 1555 AD.Christian tradition says Christ's body was laid on a slab cut from a limestone cave after his crucifixion by the Romans more than two thousand years ago, shown in this painting by Friedrich OverbeckThis picture shows workers removing the top of the tomb of Jesus Christ in the Church of Holy Sepulcher in Jerusalem. The burial slab was enclosed in a structure known as the Edicule – a word derived from the Latin term aedicule meaning ‘little houseA floor plan of Jerusalem's Church of the Holy Sepulchre, with the Edicule chamber marked in red on the leftThe burial slab (pictured being revealed from its marble case last week) many Christians believe once held the body of Jesus Christ has been uncovered by scientists for the first time in centuries. The original surface, partially shown in this picture, was exposed during restoration work at the Church of the Holy Sepulchre in the Old City of JerusalemChristian tradition says Christ's body was laid on a slab cut from a limestone cave after his crucifixion by the Romans more than two thousand years ago. This slab had been encased in marble since at least 1555 AD. Worshippers are pictured praying to the slab underneath the marble casing, before it was uncoveredAn ornate structure with hanging oil lamps, columns and oversize candlesticks, the Edicule was erected above the spot where Christian tradition says Jesus' body was anointed. With its stone staircases, gilded ornamentation and many dark chambers, the church is one of Christianity's holiest shrines The Edicule and the tomb are currently being restored by scientists from the National Technical University of Athens. Using cotton swabs dipped into a solution of liquid soap and water, centuries-old layers of wax and carbon dioxide are scrubbed away by a restoration expertThe Roman Catholic, Greek Orthodox and Armenian churches are responsible for maintaining separate sections, and each denomination jealously guards its domainChristian nuns watch as renovations of Jesus' tomb in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem's old city began earlier this year

 

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close