ශ්‍රී පාදය ආසන්න ඉදිකිරීම් බිමේ ගුවන් ජායාරූප මෙන්න

ශ්‍රී පාද පුදබිම ආසන්නයේ පුද්ගලික ඉඩමක ඉදිරිකිරීමට ගිය සංචාරක නිකේතනය පසුගිය දිනවල ආන්දෝලනයට ලක්වුණා. අද දිනයේදී එම ස්ථානයේ ගුවන් ජායාරූප මාධ්‍ය වෙත නිකුත් වූ අතර එහි සුන්දරත්වය මෙතනින් ඔබට දැකගත හැකියි.

sri-paada-1 sri-paada-2 sri-paada-3 sri-paada-4 sri-paada-5 sri-paada-6 sri-paada-7 sri-paada-8 sri-paada-9 sri-paada-10 sri-paada-11

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න