සුදු වෑන් පැහැර ගැනීම් ගැන දන්නෙත් නෑ / බන්දුල කියයි

තමන් අමාත්‍ය ධුරයක් දැරූ පසුගිය රජය සමයේ සුදු වෑන් බියක් පැවැති බව අසා හෝ නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගූනවර්ධන මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළේ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීයි. සුදු වෑන් පිළිබද සිද්ධියක් හෝ වාර්තාවූයේ නම් තමන් ඒ පිළිබද කතා කරන්නට ඉඩ තිබූ බවද ගුණවර්ධන මහතා මෙහිදී සදහන් කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න