පැන්ඩෙකුට හිරිහැර කරන්න ගිය මිනිසකුට හොද පාඩමක්

චීනයේ සත්වෝද්‍යානයකදී පැන්ඩාවකුට හිරිහැර කිරීමට තැත් කළ පුද්ගලයකු අපූරු පාඩමක් ඉගෙනගෙන තිඛෙනවා. චීන පුවත් සේවා පවසන්නේ සත්වෝද්‍යානයක විවෘත භූමියේ රදවා සිටින මෙම පැන්ඩාවා ඉතා අහිංසක සත්ත්වයකු බවයි. දිනක් එම ස්ථානයට ඇතුලුවූ පුද්ගලයකු මෙම පැන්ඩාවා සමග මල්ලව පොර ක්‍රීඩාවක යෙදීමට තැත් කර තිඛෙනවා.ඒ අසරණ සත්ත්වයාට හිංසා කරමින්. එහෙත් මද වේලාවකින් පැන්ඩාවා එම පුද්ගලයාට නිසි පාඩමක් ඉගැන්වීමට සමත් වුණේ මෙලෙසයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: