විමල් / බාලසුරිය ඇතුලු 17 ක් අද කොමිසමේ

හිටපු ඇමතිවරයකු වන විමල් වීරවංශ සහ හිටපු පොලිස්පතිවරයකු වන මහින්ද බාලසූරිය මහත්වරු ඇතුළු දහහත් දෙනෙකු අද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම ඉදිරියේ සිටීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

ඒ අදාළ කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස නිකුත් කළ නොතීසියකට අනුවයි.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු නිලධාරීන් සහ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු සහ වර්තමානයේ මන්ත්‍රීධුර දරන පිරිස නොතීසි නිකුත් කරනු ලැබූ සෙසු පිරිසට අයත් වනවා.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පවතින නිවාස සහ වෙළඳසැල් විකිණීමට අදාළව සිදුවී තිබෙන රුපියල් කෝටි තුනකට ආසන්න මූල්‍ය වංචා සහ පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදීමට කිසිම හිමිකමක් නොමැති ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ සාමාජිකයින්ට පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදීම ඔවුන්ට එරෙහි චෝදනාවන්ට ඇතුලත්.

ඒ වෙනුවෙන් රජයට සිදු කර තිබෙන රුපියල් කෝටි හතරකට ආසන්න රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතය පිළිබඳව ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම ඉදිරියේ පැවැත්වෙන පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වන ලෙස දන්වමින් මෙම නොතීසි නිතුක් කර තිබුණා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න