අමරදේව නාමය මාලදිවයින් ඉතිහාසයේ අමරණීයයි / ජනපති ගයුම්

පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේවයන් මාලදිවයිනේ ජාතික අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දුන් මහා කලාකරුවෙකු බව මාලදිවයින් ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන්, අබ්දුල් ගයුම් මහතා පවසනවා.
මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අමරදේවයන්ගේ අභාවය වෙනුවෙන් ශෝක පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින්.

 පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ අභාවය සැලවීමෙන් තමා මෙන්ම මාලදිවයින් ජනතාව ද බෙහෙවින් කම්පාවට පත් වූ බව ජනාධිපති ගයුම් සිය ශෝක පණිවඩුයේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රි ලංකාවේ කීර්තිමත් සංගීතඥයෙකු වන අමරදේවයන් 1972 වසරේදී මාලදිවයිනේ ජාතික ගීය සඳහා සංගීත නිර්මාණය කරමින් සිදුකළ මෙහෙය සදා අමරණීය බවයි, ජනාධිපතිවරයා සදහන් කරන්නේ.  අමරදේවයන්ගේ මෙහෙවර මාලදිවයිනේ වර්තමාන මෙන්ම අනාගත පරම්පරාව විසින් ද කෘතවේදීව සිහිපත් කරනු ඇති බව ජනාධිපති ගයුම් සිය ශෝක පණිවුඩයේ සඳහන් කරනවා.  මේ කණගාටුදායක අවස්ථාවේ තමාගේ මෙන්ම රජයේ හා ජනතාවගේ ද ශෝකය ශ්‍රි ලංකාවට පළ කරන බව ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න