වීරවංශ වංචා විමර්ෂණ කොමිසමේ චෝදනා පිටපත් පොලවේ ගහලා

මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ වංචා දූෂණ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම ලබාදුන් චෝදනා ඇතුළත් දිවුරුම් සාක්ෂි ලිඛිත පිටපත් සිද්ධියේ  පළමුවැනි නොතීසිලත් පාර්ශ්වකරු වන මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ විසින් කොමිසම හමුවේ පොලවේ ගසා තිබෙනවා.

අදාළ විමර්ශන භාර දෙන අවස්ථාවේදී ඔහු විසින් එය අතට ගත් සැණින් කොමිසමේ නිලධාරීන් ඉදිරියේ පොළොවේ ගසා ඇති බවයි එහි ආරංචි මාර්ග සදහන් කරන්නේ.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සිදුවී ඇති කෝටි 3කට ආසන්න  වංචාවන්ට අදාළ සිද්ධියේ පරීක්ෂන ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදීයි මෙම සිද්ධිය වාර්තාවී ඇත්තේ.

මේ අතර එහිදී එක් එක් නොතීසි ලත් පාර්ශ්වයන්ට අදාළ විමර්ශන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රජයේ ජේ‍යෂ්ඨ අධි නීතිඥවරයා විසින් කරුණු දක්වන අවස්ථාවේදීත් විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ සැකකරු ශබ්ද නගා සිනාසී තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න