දියේ ගිලීමට යන භාරකරු රකින්න ආ ආදරණීය අලි පැටවා(video)

සතුන් කෙලෙහිගුණ සැලකීම අතින් මිනිසාට වඩා ඉහල තලයක පසුවන බව පැවසීම නිවැරදි බව කියවෙන අවස්ථා ගණනාවක් පසුගිය සමයේ වාර්තාවුණා. මෙවර එවන් පුවතක් වාර්තාවන්නේ තායිලන්තයෙන්. එරට අසරණ අලි ඇතුන් රදවා තබන සේව් ද එලිෆන්ට් මධ්‍යස්ථානයේ අලි ඇතුන්ට එහි සේවකයින්ගේ මනා ආදරයක් හා රැකවරණයක් හිමිවනවා. ඒ හේතුවෙන් අලි ඇතුන්ද එහි සේවකයින්ට දක්වන්නේ ඉහල සෙනෙහසක්. මේ එම ආයතනයේ සේවකයකු තමන් ජලයේ ගසා ගෙන යන බව රගපා පෙන්වීම සමග ඔහු බේරා ගැනීමට දිව එන ආදරණීය අලි පැටවකුගේ වීඩියෝ දසුනයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close