රිදී පැහැයෙන් දිදුලන පියාඹන වස්තුවක් කැලිෆෝර්නියාවට

අමෙරිකාවේ කැලිෆෝර්නියා ප්‍රාන්තයේ දී අද්භූත පියාසර වස්තුවක් දර්ශනයවී තිබෙනවා. පර්යේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ ලෝහ පැහැයෙන් හිරු එළිය වැටී දිදුලන එම වස්තුව පියාඹන පීරිසියක් ලෙස සලකන බවයි. එය මෙතෙක් ලද පැහැදිලිම පියාඹන වස්තුවක දර්ශනයක් ලෙසද නම් කර තිබෙනවා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න