රජයේ සේවකයින්ට හදුන්වා දෙන නව කාර්යාල වේලාවන් මෙන්න

කොළඹ නගරයේ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල මාර්ග තදබදය අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස රජයේ සේවකයන්ට නම්‍යශීලී කාර්යාල වේලාවන් හඳුන්වාදීමට සැළසුම් කර සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ ඒ අනුව රජයේ සේවකයන්ට උදෑසන 07 සිට 10 දක්වා කාලය ඇතුළත සේවය ආරම්භ කළ හැකි බවයි.

වැඩ ආරම්භ කරන වේලාවේ සිට පැය 8 ක සේවා මුරයක් සම්පූර්ණ කර කොට පස්වරු තුනේ සිට හය දක්වා නික්ම යා හැකියි.

මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලික අංශය සමගද සාකච්ජා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට අත්හදාබැලීමේ පියවරක් ලෙස රජයේ කාර්යාල විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවයි.

2 thoughts on “රජයේ සේවකයින්ට හදුන්වා දෙන නව කාර්යාල වේලාවන් මෙන්න

 • November 7, 2016 at 5:25 pm
  Permalink

  meyala thawath kammaliwei.

  Reply
 • November 8, 2016 at 9:33 pm
  Permalink

  it is fine to fix a exact time.Because due to a floating time duration it should have to face a lot of practical issues.When the head of a department or unit present at 7 or 8 ,without his supporting or clerical staff it is difficult to attend on his duties.If the supporting staff come at 9 or 10 it will be a big issue.So my suggestion is to fix a exact time after 8.30 .9 am to 9.30 is good.Then it can complete 8 hours by 5.00pm.

  Reply

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න