සයිබීරියාවට ඉහල අහසේ පිපිරීමක් / උල්කාපාතයක් බවට සැක

සයිබීරියාවට ඉහල අහසේදී විශාල ප්‍රමාණයේ උල්කාපාතයක් පුපුරා ගොස් තිඛෙනවා. එමගින් කිසිදු හානියක් සිදුව නොමැති බවයි විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ. මේ එම අවස්ථාව වීඩියෝ කැමරාවේ පටිගතව ඇති ආකරයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න