අමෙරිකානු ජනපතිවරණයට පිටසක්වලින් ජන්දයක්

මේ වන විට පැවැත්වෙන අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයට පෘථවියෙන් පිට සිට ජන්දය භාවිතා කිරීමක්ද සිදුව ඇති බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
නාසා ආයතනය පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර අභයාවකාශ මධ්‍යස්ථානවල සිටින අමෙරිකානුවන් ඒ අතරට ඇතුලත් වන බවයි.
පෘථවියෙන් පිට සිටියද අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේදී ජන්දය බාවිතා කිරීමේ අයිතිය අමෙරිකානු පුරවැසියන්ට හිමිවන්නේ ටෙක්සාස් නීතියට අනුවයි.

එම අවසරය ලැබීමෙන් පසු ඇමෙරිකාවේ ඡන්දයකදී මුල්වරටම ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ Leroy Chiao නමැති පුද්ගලයා බව මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.මෙසේ අභ්‍යවකාශයේ සිට මෙවර ඡන්දයට පළමුව තම මනාපය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ රුසියානු අභ්‍යවකාශ යානයක සිටි David Wolf නම් පුද්ගලයායි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න