නායකයන් වන්දනා කළ යුගය නිමයි / ඇමති පාඨලි

රජය සම්බන්දයෙන් ප්‍රසිද්ධීයේ අදහස් දැක්වීමට හා විචේචන ඉදිරිපත් කිරීමට ඕනෑම පාර්ශවයකට හැකියාව ලැබීම රජය විසින් ලබාදුන් ජයග්‍රහණයක් බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ අද පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින්.
නායකයන් වන්දනා කළ යුගය වෙනුවට ජන බලය ගොඩනැගෙන යුගය උදාවී ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න