මිය ගිය තායිලන්ත රජුට සුදු ඇතුන්ගෙන් ගෞරව

අභාවයට පත් තායිලන්තයේ රජු වෙනුවෙන් අද අපූරු අමුත්තන් පිරිසක් අවසන් ගෞරව පල කළා. ඒ ඇතුන් 9 දෙනකුගෙන් යුත් රාජකීය ඇත් පන්තියයි. ඒ අතරට සුදු ඇතුන් 7 දෙනකුද ඇතුලත්ව සිටිම විශේෂත්වයක්.

තායිලන්ත රජුගේ දේහය තැන්පත් කරනු ලැබ තිබෙන බැංකොක් නුවර පිහිටි රාජකීය මාලිගය අබියසට පැමිණි හස්ති රාජයන් පිරිස එහිදී දණ නවා සිය රජුට ගෞරව පල කළා.

විශේෂයෙන් තෝරා ගන්නා ලද හස්ති රාජයන් අතර සුදු ඇතුන් හත් දෙනෙක් සහ සුදු වර්ණාලේපිත සාමාන්‍ය ඇතුන් දෙදෙනෙක් ද වුණා.

දිවත්මන් ලෝකයේ වැඩිම කලක් සිහසුන දැරූ පාලකයා වූ භූමිපාල් අතුලතේජ් රජතුමා වසර 70 ක කාලයක් තායිලන්තය පාලනය කරනු ලැබුවා.

තායිලන්ත ජනතාව විසින් සුදු ඇතුන් පූජනීයත්වයේ ලා සලකනු ලබන අතර බලය පිළිබිඹු කරන රාජකීය සංකේතයක් ලෙසලෙසයි සුදු ඇතුන් යොදා ගන්නේ.

EPA THAILAND ROYALTY KING MOURNING HUM PEOPLE ANIMALS THA

Thai mahouts ride on elephants during a parade to honor

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න