යහපාලන අපේක්ෂා රකින්න / සාධාරණ සමාජයෙන් රජයට ඉල්ලීම්ක්

යහපාලනය කෙරෙහි ජනතාව තැබූ බලාපොරොත්තු සුන් නොකරන්නැයි සාධාරණ සමාජයක් සදහාවූ ජනතා ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කරු මහාචාර්යය සරත් විf–සූරිය මහතා අද රජයේ ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකළා. ඒ අපවත්වී වදාළ අති පූජ්‍ය මාදුලුවාවේ සෝභිත නාහිමියන්ගේ පළමු ගුණසැමරුම වෙනුවෙන් පැවැති උත්සවය අමතමින්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න