ව්‍යවස්ථා යෝජනා රැසක සාකච්ජා සාර්ථකයි / අගමැති

නව ව්‍යවස්ථාවේ හරහා බලය බෙදා හැරීමේ යෝජනා රැසක් පිළිබද එකගතාවයට පැමිණ සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඉදිරි ව්‍යවස්තාවෙන් රටට නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් හා නව පාලන ක්‍රමවේදයක්ද නිර්මාණය කිරීමට අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් වන බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: