ව්‍යවස්ථා යෝජනා රැසක සාකච්ජා සාර්ථකයි / අගමැති

නව ව්‍යවස්ථාවේ හරහා බලය බෙදා හැරීමේ යෝජනා රැසක් පිළිබද එකගතාවයට පැමිණ සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඉදිරි ව්‍යවස්තාවෙන් රටට නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් හා නව පාලන ක්‍රමවේදයක්ද නිර්මාණය කිරීමට අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් වන බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close