සිම්බාබ්වේ පලමු ඉනිම 272යි- ලංකාව 232 ක් ඉදිරියෙන්

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කන්ඩායම සමග පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ සිම්බාබ්වේ පලමු ඉනිම ලකුනු 272 කට සීමා වුණා. සිම්බාබ්බේ පිල වෙනුවෙන් බ්‍රයන් චාරි ලකුනු 80යි. ශ්‍රී ලංකාව පලමු ඉනිමට ලකුණු 504යි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පිල පලමු ඉනිමේ ලකුණු 232ක් ඉදිරියෙන් සිටිමින් දෙවන ඉනිම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

match-01

match-2

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න