වසර 300 කට පෙර ලංකාවේ බයිසන් ගවයන් ඉදලා

ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් හිපපොටේමස් , රයිනෝසිරස් වැනි සතුන්ගේ ඉපැරණි අස්ථි කොටස් හා දත් හමුව ඇති බව ඔබ හොදින්ම දන්නා කරුණක්. විශේෂයෙන්ම මෙරට රත්නපුරය ආසන්න කලාපවලින් ඊට සාධක ලැබී තිඛෙනවා.

පුරා-ජීවවිද්‍යාඥයින්ගේ මතය අනුව මෙම කාළයේදී අවිස්සාවේල්ල සිට රත්නපුරය දක්වා ප්‍රදේශය විශාල වගුරුබිමක් ව පැවති අතර එහි මේ රයිනෝසිරස් හා හිපපොටේමස් වර්ග ජීවත්ව තිඛෙනවා. 1938දී කුරුවිට ඒදණ්ඩ වෙල්යායෙන් සිංහයෙකුගේ දත් හමුවූ අතර 1943දී කුරුවිට මැණික් පතලකින් තවත් සිංහ දත් හමුවී තිබුණා. අස්ථි හමුනොවූවත්, මෙම දත් විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මෙම සිංහයා වර්තමාන ඉන්දියානු සිංහයාට ඉතා ලඟ නෑකමක් දකවන සිංහ වර්ගයක් ලෙස තහවුරු වී තිඛෙනවා.

ලංකාව තුල මෑතක් වනතෙක්ම ජීවත්වූ ප්ලියිස්ටෝසීන යුගයේ සත්වයෙකු වන්නේ ගවරා හෙවත් ආසියානු බයිසන් (Bos gurus sinhaleyus) නම් විශාල ගව වර්ගයයි. රොබර්ට් නොක්ස්ගේ ((1659 සිට 1678 දක්වා කාළය) ලියවිලි වලට අනුව ගවරුන් ලෙස සිංහලයින් හැඳින්වුනු විශාල ගවයින් වර්ගයක් නුවර පලාතේ ජීවත්ව සිටිනවා ඔහු දැක තිඛෙනවා.

ලංකාවේ ගවරා නැමැති සත්ත්වයකු ජීවත්වූ බවට 1681 වසරේදී රොබර්ට් නොක්ස් සිය කෘතියක සටහන් තබා ඇත්තේ පහත පරිදියි.

The earliest reference is dated 1806 and has no relevance to Sri Lanka. In any case this can be antedated, for Robert Knox writes in An Historical Relation of Ceylon (1681:21): “Here are also Buffalo’s; also a sort of beast they call Gauvera, so much resembling a Bull, that I think it one of that kind. His back stands up with a sharp ridge; all his four feet white up half his legs. I never saw but one, which was kept among the Kings Creatures.”

ජොන් ඩොයිලි විසින් ලංකාවේ ජීවත්වූ ගවරා පිලිබද තබා ඇති සටහන මෙන්න.

John D’Oyly, writing in his Diaries (1812[1917]:97), provides the first reference after Knox from English literature pertaining to Sri Lanka: “There is also . . . a Species of Animal called Gawara, about the size of a half grown Buffaloe, & much the same colour, but with its horns hanging down. It is very seldom seen, because it studiously avoids man, & runs away at the very scent of him. It is said, that a Gawara was once caught and sent to Kandy – It died about a month afterwards.”

අද වන විට ගවරා පිළිබද ලංකාවේ කිසිදු සාධකයක් මුණ නොගැසුණද ආසියාවේ රටවල් කිහිපයකින් මෙම දුර්ලභ බයිසන් වර්ගයේ ආසියානු ගවයින් පිළබද තොරතුරු වාර්තාවනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න