ජපානයේ නගරයක් මැද දැවැන්ත ගිලා බැසීමක් (Video)

ජපානයේ ෆුකුඔ්කා නගරයේ මංතීරු පහතින් සමන්විත අධිවේගී මාර්ගයකඅඩි 100 ක් විෂ්කම්භයකින් යුතු කොටසක් කඩා වැටී තිඛෙනවා.
විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ අඩි 30ක් ගැඹුරට මෙම කොටස ගිලා බැස ඇති බවයි.
මෙම කඩා වැටීම සම්බන්ධයෙන් ජපාන බලධාරීන් මේ වන විට පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.
මාර්ගය අභ්‍යන්තරයෙන් දිවෙන අප ජල පද්ධති හේතුවෙන් මෙම කඩා වැටීම සිදුව ඇති බවටයි දැනට සැකකෙරෙන්නේ.

Parts of a main street have collapsed in the city, creating a huge sinkhole and cutting off power, water and gas supplies to parts of the city. Authorities said no injuries were reported from Tuesday's pre-sunrise collapse in downtown Fukuoka, picturedAuthorities said no injuries were reported from the pre-sunrise collapse in downtown Fukuoka, which created a sinkhole more than half the size of an Olympic pool in the middle of the business districtThe massive cave-in appeared in the city's bustling Hakata district, a major business and entertainment centre, with muddy underground water flowing into the hole. The gaping hole, around 98 feet (30 metres) wide, exposed support columns of nearby buildings at a traffic intersection, prompting fears of further collapse Television footage showed burst water mains spewing a torrent of muddy water into the hole, which city officials said was probably caused by subway construction. A smaller sinkhole occurred in Fukuoka in 2014 at another location of the subway construction The incident prompted the evacuation of some residents in nearby buildings. Officials were concerned that further erosion inside the sinkhole could prompt nearby structures to collapse

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න