පිටසක්වලින් ආ බව කියන මුහුදු ජීවියෙක් හමුවෙයි

පෘථවියෙන් මෙතෙක් හමු නොවූ වර්ගයේ ජීවියකු කිමිදුම්කරුවන් පිරිසක් විසින් බාලි දූපත් ආසන්න මුහුදු කලාපයේදී සොයාගෙන තිඛෙනවා.
මෙම සත්ත්වයාගේ විශේෂත්වය වන්නේ පාද 13කින් සමන්විත වීම හා හිස ජෙලි මෙන් වන ස්වරූපයකින් යුතුවීමයි.
කෙසේ වෙතත් තවත් පිරිසක් මත පලකරන්නේ මෙම සත්ත්වයා වෙනස්ම ආකාරයක මුහුුදු හම්ඛෙල්ලකු බවයි. එහෙත් එය මෙතෙක් තහවුරුව නැහැ.
අගල් 13ක් පමණ දිගින් වැඩෙන මුහුදු හම්ඛෙල්ලන් වෙනත් රටවලින් වාර්තාවී තිඛෙනවා.
එහෙත් මෙවන් අද්භූථ පෙනුමක් සහිත මුහුදු හම්ඛෙල්ලකු පිළිබද මෙතෙක් වාර්තාවී නැහැ. මේ පිටසක්වලින් ආ බවට පිරිසක් සලකන එම අද්භූත සත්ත්වයාගේ දර්ශන එකතුවක්.

The odd creature can swim, doing so upside down by vigorously bending from side to side, touching its head to its tail

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: