ජන්ද ප්‍රතිඵලයට විරුද්ධව අමෙරිකාවේ කාටූන් මෙන්න

අමෙරිකානු ජනපතිවරණයෙන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා ජය ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ මාධ්‍ය හා ප්‍රසිද්ධ චරිත තවමත් දරන්නේ විරෝධයක්.
මේ එම විරෝධය කාටුන් ශිල්පීන් විසින් නිරූපණය කර ඇති ආකාරයයි.

Trump CaricatureTrump Caricature

MY VIEW | PHIL HANDSTrump CaricatureTrump CaricatureTrump CaricatureTrump CaricatureTrump CaricatureTrump CaricatureTrump CaricatureTrump CaricatureTrump Caricature

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න