මල් පොහොට්ටුවට ගැන සතුටුයි / මරික්කාර් කියයි

 යන යකා කොරහත් බිදගෙන යනවා වගේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හානියට පත් කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ මුල්ලේරියා ජයතිලකාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසය ඉදිකිරීම පිණීස රුපියල් ලක්ෂයක ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ලබා දීමටකට එක්වෙමින්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපට හරිම සතුටුයි . මොකද හේතුව අද මල් පොහොට්ටුව කල එළි බැස්සා . ඒ කියන්නේ නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකට කැඩුණා. ඒ කියන්නේ යුන්පී තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනවා කියන එකයි. ඉතින් පරණ සිංහල කතාවක් තියෙනවා යන යකා කොරහත් බිදගෙන යනවා කියලා. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිද මහින්ද මහත්තයාව  පැරැද්දුවාට පස්සේත් ආයි මහ මැතිවරණයටත් ඇවිල්ලා නැවත පැරදිලා , දැන් කොරහත් කඩනවා වගේ පක්ෂේ දෙකට කඩාගෙන යුන්පී එකට බලය ගන්න පාර පෙන්නලාඑතුමාට විශ්‍රාම ගන්න යන්න පුළුවන් අපි එතුමාට ස්තූතිවන්ත වෙනවා. අනික් එක තමයි ඉතිහාසය පුනාරවර්තනය වෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඔය ආකාරයෙන් තමයි. පක්ෂ බල අරගලයකින් ලලිත්, ගාමිණී, ප්‍රේමචන්ද්‍ර පිල එක්සත් ජාතික පක්ෂය කඩා ගෙන ගියාට පස්සේ. ඒකේ මැදින් පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ බලයට ආවා. ඒ වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, මේ මල් පොහොට්ටුව මැදින් අපේ ගමන ගිහින් පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න