රථවාහන වැරදි සදහා අවම දඩය අය වැයෙන් පස් ගුණයකින් ඉහලට

රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අය කරනු ලබන දඩ මුදල 2017 අය වැය යෝජනාවලිය මගින් 5 ගුණයකින් ඉහල නංවා තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ලබන වසරේ සිට රථවාහන වැරදි සදහා අවම දඩ මුදල රුපියල් 2500 ක් වීමට නියමිතයි.
මේ වන විට එම අගය පවතින්නේ රුපියල් 500 ක් ලෙසයි.

රිය අනතුරු අවම කිරීමේ අරමුණින් විද්‍යුත් මෝටර් රථ හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් ද ආරම්භ කිරීමට යෝජනා කරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා සිය අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ සදහන් කළා.

එමෙන්ම පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන වෑන් රථ හිමියන්ට ආසන 32කින් යුත් බස් රථවලට මාරුවීම දිරිගැන්වීම සදහා සියයට 75ක පොලී සහන යටතේ ණය ලබාදීමට ද යෝජිතය.

ත්‍රීරෝද රථ සහ පාසල් වෑන් රථ ක්ෂේත්‍රය විධිමත් අයුරින් නියාමනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට ද මෙවර අයවැය මගින් යෝජනා කර තිඛෙනවා.
මේ අතර කිලෝවෝට් 100 ට අඩු විද්‍යුත් රථ ගෙන්වීමේද සහනයක් ලබාදීමටයි රජය තීරණය කර ඇත්තේ.
එම සහනයේ අගය ප්‍රකාශයට පත්ව නැහැ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න