2010 / 2011 ජගත් සැසිවාරයට සිය ගණන් ගෙනිහින් – වියදම කෝටි 30යි

2010 හා 2011 වසරවල ජගත් මහා මණ්ඩල සැසිවාරය සදහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් අනවශ්‍ය පරිදි විශාල පිරිසක් සහභාගීවීමෙන් දැවැන්ත පාඩුවක් සිදුකර ඇති බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
ඒ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමුකළ පැනයකට විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ලබාදුන් පිළිතුරක් මතයි.
2010 වසරේදී ඒ සදහා රුපියල් කෝටි 13 ක මුදලක් වැයවී ඇති බවයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.
011 වසරේ පැවති ජගත් මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වී ඇති ධුත පිරිසේ සංඛ්‍යාව 98 ක්. එම චාරිකාව වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 17 කට ආසන්න මුදලක් වැයවී ඇති බවයි ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කලේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න