2017 අය වැය සෑම පවුලකටම වටිනාකමක් එක් කළා -ජේ සී අලවතුවල

2017 වසර සදහා ඉදිරිපත් කෙරුණු අය වැය යෝජනාවලිය රටේ දරුවන් හා තරුණ පරපුර ඉලක්ක කරගත් ධනාත්මක අය වැයක් බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළේ අය වැය කතාවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.
මුදල් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ අය වැයෙන් සෑම පාසල් දරුවකුටම රක්ෂණ ආවරණයක් හා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ලබාදීමට ගත් තීරණය මෙරට සෑම පවුලකටම ප්‍රතිලාභ අත් කරන්නක් බවයි අලවතුවල මහතා සදහන් කළේ.
උසස් පෙල සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමද නවීණ ලෝකය හා දරුවන් සම්බන්ධ කිරීමක් ලෙස මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කළා.
මෙවර අය වැය තුලින් ජනතාව පීඩාවට පත්වන ආකාරයක කිසිදු බලපෑමක් සිදුව නොමැති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.
ඒ හේතුවෙන් විපක්ෂයේ සුලුතරයක් කවරක් ප්‍රකාශ කළද ජනතාව විසින් අය වැයට අත ඔසවා ඇති බවද මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න