ජල ගාස්තුව වැඩිවෙයි / මිල වෙනස්වෙන්නේ මෙහෙමයි

ලබන දෙසැම්බර් පලමුවනදා සිට ජල ගාස්තු ඉහල නංවා තිබෙනවා. ඒ පසුගිය නොවැම්බර් 2 වනදා නාකුත් කෙරුණු ගැසට් නිවේදනයකට අනුවයි. ඒ අනුව සියයට 30 ක අගයකින් ජල ගාස්තු සංශෝධනය වීමට නියමිතයි. එම සංශෝධනය ඔබට බලපාන ආකාරය පහත ගැසට් නිවේදනයෙන් දැකගත හැකිය.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න