ධාතුසේන රජුගේ යෝධ ඇල අවධානමේ

අනුරාධපුර රටේ අගනුවර ලෙස පැවති සමයේ නගර වාසීන්ට ජලය සැපයීම සඳහා පහත් බිමේ පිහිටි කලා වැවේ සිට උස් බිමේ පිහිටි තිසා වැවට ජලය ගෙනයාම පිණිස ක්‍රි.ව. 459 වැන්නේදී ධාතුසේන රජතුමන් විසින් ඉදිකරන ලද යෝධ ඇල පසුගිය වකවානුවේදී මහවැලි එච්. කලාපයට දියවර ගෙනයාමට කැපු ජයගඟ නිසා මහ ඉලුප්පල්ලම සිට බටුවත්ත දක්වා සැතපුම් 15ක දුර ප්‍රමාණයේ යෝධ ඇල තැනින් තැන දෙබෑවි අවභාවිතයට පත්විය. එසේ අවභාවිතයට පත්වු යෝධ ඇලේ බිම්තීරු අනවසරකරුවන් අල්ලාගෙන විවිධ ඉදිකිරිම් නිසා මෙම කොටසේඇල මුළුමණින්ම විනාශයට පත්වී ඇති බව යෝධ ඇල සුරැකීමේ කමිටුව සඳහන් කරයි.

පසුපසින් තල්ලු වී ඉදිරියට ඇදී යාමේ උරග ගමන් විලාශය යෝධ ඇලේ දියගමන තුල පවති. ළඟ ළඟ දියවංගු ඇති කරමින් එකිනෙක වංගුවට “දිය කලියක් ”බැගින්  පිහිටුවා ජලය ඉදිරියට තල්ලුවී යාමේ දිය ගමනක් යෝධ ඇල තුල පවති.

අයියනා දෙවිදුන් විසින් යෝධ ඇල කැණිමේ පෙරමං සලකුණු පෙන්වා දිමෙන් පසු ඒ අනුව යෝධ ඇල කණින ලද බව ජනප්‍රවාදයේ පවති. මේ අන්දමට පහත් බිමේ පිහිටි කලාවැවේ සිට අඩි හතක් උසින් පිහිටි තිසාවැවට සැතපුම් 54ක් දුරට දියවර ගෙන යාමේදී මෙම ශිල්ප ක්‍රමය යොදාගෙන ඇති අතර මෙබදු හාස්කමක් ඇති ලෝකයේ එකම වාරිය යෝධ ඇල බව වාරි විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දෙති.  යෝධ ඇල ලෝක උරුමයට අයත් වූවකි.

යෝධ ඇලේ සංස්කෘතික දේශීය උරුමය ගැන නොදන්නා මහවැලි එච්.කලාපය හැදීමට උපදෙස් දීම සඳහා පැමිණි විදේශීය වාරි ශිල්පීන් යෝධ ඇලේ දිය ගමන පමා වැඩි යයි කියා කලා වැවේ සිට මහවැලි දියවර එච්.කලාපයට ඉක්මණින් ගෙනයාම සඳහා අළුතෙන් ජයගඟ කපා ඇති අතර එසේ කැපීමේදී වංගු සහිතව ගමන් කර ඇති යෝධ ඇල මහඉලුප්පල්ලම සිට බටුවත්ත දක්වා සැතපුම් 15ක් දුරැති කොටස තැනින් තැන යෝධ ඇලේ දියගමන නැවති අවභාවිතයට පත්විය. මෙසේ අවභාවිතයට පත්වූ මහඉලුප්පල්ලම සිට බටුවත්ත දක්වාවු සැතපුම් 15ක යෝධ ඇල කොටස අනවසර කරුවන් අල්ලාගෙන අද වන විට සමහර තැනක යෝධ ඇලක් තිබුණාදැයි සොයා ගැනිමට වත් බැරි තරමට වෙනත් වැඩවලට යොදාගෙන තිබේ. දේශීය උරුමයක්වූ ඉපැරණි යෝධ ඇල මතු පරපුරට දැකබලා ගන්නවත් නැති තරමට දැන් අභාවයට ගොස් ඇති අතර මෙම මහා ජාතික අපරාධය සිදුකර ඇත්තේ මහවැලිය මගින් බව යෝධ ඇල රැක ගැනීමේ කමිටුව සඳහන් කරයි. මෙය සැබවින්ම විදේශීය වාරි ශිල්පයට දේශීය වාරි ශිල්පය යටපත් කර දැමීමකි.

යෝධ ඇලද යෝධ ඇල හා සම්බන්ධ ධාතුසේන නිම්නයද අයත් වන්නේ මහවැලි එච්.කලාපයටයි. ජයගඟ කැපීමේදී යෝධ ඇල විනාශ කළා පමණක් නොව මෙම පෙදෙස ආරක්ෂා කිරිමටද මහවැලිය කිසිදු පියවරක් ගෙන නැත. මේ නිසා අනවසරකරුවන් මහඉලුප්පල්ලම සිට බටුවත්ත දක්වා යෝධ ඇල බිම් තීරුව සිය සින්නයට ගෙන තිබේ.මේ නිසා මේ පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් කොට යෝධ ඇල විනාශ කළ මහවැලිය මගින්ම නැවත යෝධ ඇල ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් ජාතියේ උරුමය මතු පරපුරට රැකදෙන ලෙස යෝධ ඇල රැක ගැනීමේ කමිටුව මගින් ජනාධිපතිතුමාට සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න