පින්තූරයක් තුල පින්තූරයක් සැගවූ විස්මිත සේයාරූ 13ක්

ඇතැම් නිර්මාණ සරල ලෙස පෙනුනද එහි අභ්‍යන්තරයේ බොහෝ සංකීරණභාවයක් ගැබ්ව තිඛෙනවා. එවන් නිර්මාණ බොහෝවිට නිර්මාණශීලීයි. මේ ඒ අයුරින් සිතුවමක පෙනෙන දේ තුල තවත් විස්මයක් සගවා ඇති සිතුවම් එකතුවක්.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න