අහසේ පාවෙන විදුලි කොටන ස්පීකරය

වලාකුලු වල හැඩයෙන් ගුවනේ පාවෙන බ්ලූටූත් සහිත ස්පීකරයක් නිපදවීමට සමාගමක් සමත්ව තිඛෙනවා. රිචඩ් ක්ලාක්සන් ස්ටූඩියෝ ආයතනයයි මෙම විශිෂ්ට නිර්මාණය සිදුකර ඇත්තේ. රුහැන් රහිත මෙම බ්ලූ ටූත් ස්පීකරය වලාකුලු ස්වරූපයෙන් යුතු වන අතර ඔබගේ පරිගණකයේ ගීත වාදනය වන විට මෙම ස්පීකරය විදුනි කොටන ආකාරයේ ආලෝක නිකුත් කිරීමද විශේෂත්වයක්. ඒ අනුව ගීත වාදනය වන අවස්ථාවේදී ඔබට දැකගත හැකිවන්නේ අහසේ පාවෙන වලාකුලක් වැනි බ්ලූටූත් ස්පීකරයේ විදුලි කොටන ආකාරයයි. මේ එහි වීඩියෝ දසුන් හා සේයාරූ.

cloud

 

bluetoothcloud_04

bluetoothcloud_01

bluetoothcloud_03

bluetoothcloud_02

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න