භූ කම්පනයෙන් පසු නවසීළන්තයට සුනාමි තත්ත්වයක් /පලමු ප්‍රහාරය අඩි 7යි

නවසීළන්තයට බලපෑ ඒකක 7 යි දශම 8 ක භූ කම්පනයෙන් පසු එරටට සුනාමි තත්ත්වයක් බලපා තිබෙනවා. රොයිටර් පුවත් සේවය පවසන්නේ භූ කම්පනයෙන් පැය 2කට පසු නෝර්ත් කැන්ටබරි නගරයට පලමු සුනාමි ප්‍රහාරය එල්ලවූ බවයි.
එය අඩි 7ක් උස සුනාමි තත්ත්වයක් ලෙසයි ප්‍රකාශ වන්නේ. දෙවන සුනාමි තත්ත්වය ඊට වඩා බරපතල විය හැකි බව ප්‍රකාශ වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් වහා ආරක්ෂාකාරී ස්ථාන වෙත යොමුවන ලෙසයි නවසීළන්ත රජය එරට ජනතාවට දැනුම් දෙමින් පවතින්නේ.
මේ අතර පසු කම්පන තත්ත්වයන්ද ප්‍රබල මට්ටමින් ඇති විය හැකි බවට අනතුරු ඇගවීම් නිකුත්ව තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ආරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙසටයි එරට රජය දැනුම් දෙන්නේ.
නවසීළන්තය ආසන්න භූ තැටිය නිරන්තරයෙන්ම භූ කම්පන හටගන්නා කලාපයක් ලෙස සැලකෙනවා. 2011 වසරේදී හටගත් ප්‍රබල භූ කම්පනය හේතුවෙන් එරට සිදුවූ මරණ ගණන 180ක්.

MapAdvice from New Zealand's Civil Defence Ministry on what to do in an earthquakeRing of fire

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න