අද රාත්‍රී 12 සිට සියලු පුද්ගලික බස් රථ වර්ජනයේ

සැලසුම් කළ පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට සියලු පුද්ගලික බස් රථ වර්ජනයකට යොමුවන බව බස් සංගම් අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ කොලඹදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.
අවම දඩ මුදල වැඩි කිරීම සංශෝධනය නොකරන්නේ නම් දැඩි පියවර වෙත යොමුවන බවද පුද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විf–රත්න මහතා මෙහිදී අවාධරණය කළා.

දඩ මුදල ඉහල නංවන්නේ නම් සියලු පුද්ගලික බස්රිථ රජයට පවරාගෙන වන්දි ලබාදෙන ලෙසයි විf–රත්න මහතා මෙහිදී ඉල්ලා සිටියේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න