නවසීලන්ත භූ කම්පනය මොහොතේ අහසේ අබිරහස් ආලෝකයක්

නවසීලන්තයට බලපෑ ප්‍රබල භූ කම්පනය අවස්ථාවේදී එම කලාපයේ අහසින් නිකුත්වූ අබිරහස් ආලෝකයක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා පලවෙමින් පවතිනවා. විදුලි කෙටිමකට සමාන මෙම ආලෝකය ඒකක 7 යි දශම 8 ක භූ කම්පනය අවස්ථාවේදී මෙන්ම පසු කම්පන අවස්ථා කිහිපයකදීද සිදුව ඇති බවයි අදාළ වාර්තා පවසන්නේ. මේ එම ආලෝක තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නිකුත්ව තිබූ වීඩියෝ දසුනක්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න