ජපන්නු වැඩ පෙන්වයි / දැවැන්ත ආවාටය සතියෙන් වහයි

ජපන්නු හපන්නු ලෙස වදනක් පවතින්නේ ඔවුන්ගේ විස්කම් ඒ තරමටම ඉහලවීම හේතුවෙනුයි. එය යළිත් මනාව පෙන්නුම් කරමින් ඉකුත් සතියේ ෆුකෝකා නගරයේ අධිවේගී මගක හටගත් දැවැන්ත ආවාටය සතියකින් වසා දැමීමට ජපානය සමත්ව තිඛෙනවා.ඒ එවන් ආවාටයක් මාර්ගයේ ඇතිවූයේ දැයි සොයා ගැනීමටත් නොහැකි ආකාරයටයි.
මෙම ආවාටය මීටර 30 ක දිගින් හා මීටර 15 ක ගැඹුරකින් යුතුව හටගෙන තිබුණා. එය දින 7ක් තුල යථා තත්ත්වයට පත් කර මාර්ගයේ සියලු සංඥා ඉරි ආදිය සටහන් කරමින් යළිත් ගමනාගමනයට විවෘත කිරීමටයි ඉදිකිරීමේ කම්කරුවන් පියවර ගනු ලැබුවේ. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කණගාටුව පල කළ ජපානයේ ෆුකෝකා නගරාධිපති මාධ්‍ය වෙත සදහන් කළේ මේ සදහා සතියක් ගතවීම ගැනද කණගාටුව පල කරන බවයි.
වසර ගණන් ගතවුවද තාරපාරක වලකට හෝ පිළියම් නොකරන අප වැනි රටකට ජපානය කදිම ආදර්ශයක් බව කිව යුතුමය.

The busy road pictured last week (left) and today (right) after crews worked around the clock to ensure it opened again seven days after collapsing

Workers dumped huge amounts of wet cement and sand into the huge hole and fixing electricity, gas and water lines, as shown in this picture taken on Thursday last weekWhat a difference a week makes: The five-land stretch of road today (left) and in the aftermath of the collapseHuge damage: The gaping chasm measured around 30 metres wide and 15 metres deepBurst water mains spewed a torrent of muddy water into the giant hole, which caused chaos in the city's business districtThe road reopened in just a week after a huge repair operation which saw teams operating around the clockConstruction teams worked around the clock to repair the damage to the road following the sudden collapseScale of the problem: An aerial photo of the city's business district shows the size of the gaping sinkhole which opened up

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න