ජල ගාස්තු වැඩිකිරීම නවතී

දෙසැම්බර් මස පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ ජල ගාස්තු වැඩිවීම අත්හිටුවා තිඛෙනවා. ජල ගාස්තු වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත්කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා අද සදහන් කළේ.
දෙසැම්බර් මස 1 වැනිදා සිට ජල ගාස්තු සියයට 30කින් පමණ වැඩි කිරීමට නියමිත බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පසුගියදා නිවේදනය කළා. එහෙත් එම ගාස්තු වැඩිවීම සියයට 100 සිට සියයට 600 දක්වා වර්ධනයක් බවටයි ඇතැම් පිරිස් පෙන්වා දුන්නේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: