තේ , කිරි තේ රුපියල් 5කින් ඉහලට / බත් පාර්සලයක් 10කින් වැඩිවෙයි

මෙවර අයවැයෙන් ජල ගාස්‌තු සහ විවිධ බදු ප්‍රතිශත ඉහළ දැමීම නිසා දෙසැම්බර් මස පළමුවැනිදා සිට ආහාර පානාදියෙහි මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව තේ එකක්‌ රුපියල් 5 කින්ල කිරි තේ එකක්‌ රුපියල් 5 කින් සහ බත් පැකට්‌ එකක්‌ රුපියල් 10 කින් මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවයි එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

ජල ගාස්‌තු ඉහළ දැමීම නිසා ආපන ශාලා හිමියන්ට මාසිකව රුපියල් 10,000 කින් පමණ ජල බිල ඉහළ යන බවද ඔහු සදහන් කළා.
ඊට විරෝධය පල කිරීම සදහා දෙසැම්බර් 1 වැනිදාට පෙර දිනයක කොළඹ පිහිටි සියලුම ආපනශාලා වසා දැමීමට කටයුතු කරන බවයි අසේල සම්පත් මහතා සදහන් කළේ.

රෝල්ස්‌ල මාළු පාන් වැනි ක්‍ෂණික ආහාර හෝ ආප්ප මිල ගණන් වැඩි නොවන බව අතර අනෙක්‌ ආහාර පානාදියේ මිල ගණන් වැඩි කිරීමට සිදුවන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න