නවසීලන්තයට ප්‍රබල පසු කම්පන 900ක් / ඒකක 7 ඉක්මවූ තවත් භූකම්පනයක් අත ළග

නවසීලන්තයට බලපෑ ඒකක 7 යි දශම 5ක භූ කම්පනයෙන් පසු පැය 24 ක් තුල එරටට පසු කම්පන 900 ක් වාර්තාවී තිඛෙනවා.
නවසීළන්ත මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ තවදුරටත් එරට ජනතාව මේ පිළිබද භීතියකින් පසුවන බවයි.
මේ වන විට සුනාමි අවධානම පහව ගොස් තිබුණද පසු කම්පන සමග ඒ පිළිබද සැලකිලිමත් වන ලෙස නවසීලන්ත රජය ජනතාවට දැනුම්දී තිඛෙනවා.
මේ අතර නවසීලන්ත කාලගුණ බලධාරීන් පවසන්නේ එරටට තවත් ප්‍රබල භූ කම්පන තත්ත්වයක් හටගත හැකි බවයි.
එය ඉදිරි මාසය තුල හටගන්නා බවත් අනිවාර්්‍යයෙන්ම ඒකක 7 ඉක්මවනු ඇති බවත් එම නිවේදනයේ සදහන්.
මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් නවසීළන්තයේ ජන ජීවිතයද අඩාල වන මට්ටමක් මේ වන විට නිර්මාණය වී තිඛෙනවා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න