පිටසක්වල පණිවිඩ / දියුණු යාන්ත්‍රීක ජීවීන්ගෙන් බවට සැක

පිටසක්වල ජීවය සොයා පරීක්ෂන සිදුකරනු ලබන සෙටී ව්‍යාපෘතියේ විද්‍යාඥයන් නවතම තොරතුරක් එළි දක්වා තිඛෙනවා.
ඔවුන් පවසන්නේ ඉදිරි වසර කිහිපය තුල නිසැක වශයෙන්ම පිටසක්වල බුද්ධිමත් ජීවීන් මිනිසාට හමුවන බවයි.
මේ වන විටත් විශ්වයේ කලාප කිහිපයකින්ම වඩාත් දියුණු සංඥා පද්ධති ක්‍රියාත්මක වන බව හදුනාගෙන ඇති බවද විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙනවා.
කෙසේ වෙතත් පෘථවියේ උපරිම තාක්ෂණය භාවිතා කළද එම කලාපවලට ඇති දුර හේතුවෙන් මෙම තහවුරු කිරීම් සදහා කාලය ගත වන බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
එසේම මිනිසා විසින් හදුනාගැනීමට නියමිත පිටසක්වල ජීවීන් සාමාන්‍ය ජීවීන්ට වඩා රොබෝ යන්ත්‍රවලටසමාන වනු ඇති බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
මේ වන විට ලැබී ඇති ඇතැම් සංඥා වඩාත් දියුණු ඒවා බැවින් ඒවා පැවැතිය හැක්කේ දියුණු ශිෂ්ඨාචාර තුලට බවයි ඇතමුන් මත පල කරන්නේ.
පෘථවියේ එවන් තත්ත්වයක් අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි බැවින් කෘතිම බුද්ධිය එසමයෙහි වඩාත් භාවිතා විය හැකි බවද විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙනවා.
එබැවින් මිනිසාට හමුවන බුද්ධිමත් පිටසක්වල ජීවීන් දියුණු රොබෝයන්ත්‍ර වැනි ජීවීන් වනු ඇති බවයි අවධාරණය කෙරෙන්නේ.

The expert says that any society that¿s invented radio ¿ including our own ¿ will ultimately invent its own successor in the centuries to come, shifting toward an all-digital civilization. A scene from Terminator Genisys is pictured If humans should ever make contact with an advanced alien species, they might not be the humanoid creatures that we¿ve come to expect. The expert says that any society that¿s invented radio will ultimately invent its own successor in the centuries to come

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close