පෘථවිය මෙන් 3න් ගුණයක් විශාල සුළි කුණාටුවක් සෙනසුරු මත

පෘථවිය මෙන් 3න් ගුණයක් විශාල දැවැන්ත බිහිසුණු සුළි කුණාටුවක් සෙනසුරු ග්‍රහයා මත හටගෙන තිඛෙනවා
නාසා විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ මෙහි විෂ්කම්භය කිලෝමීටර 32,000 ක් බවයි.
සෙනසුරු මත ඉහල කොටසේ මෙම සුලි කුණාටුව හටගෙන ඇත්තේ ෂඩාස්‍රාකාර හැඩයකටයි.
පැයට සැතපුම් 220 ක වේගයකින් හමා යන මෙම සුළි කුණාටුව සෙනසුරු මත දැඩි විනාශයක් ඇති කරනු ඇති බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
2012 වසරේදීත් මෙම කලාපය තුලම මේ හැඩයෙන්ම සුළි කුණාටුවක් ඇති වන ආකාරය කැසිනි යානය විසින් අනාවරණ කර තිබුණා.

This stunning new image reveals the massive hexagonal storm at Saturn's North Pole, and its gigantic rings. Each latitudinal band represents air flowing at different speeds, and clouds at different heights, compared to neighboring bands.

An enormous six-sided storm circling Saturn's north pole (shown in false colour pictured) has a strange geometric shape that may be formed by winds deep in the atmosphere jostling a jet stream at cloud level into shape, according to new research based on computer simulations of the baffling structure on the gas giant

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න