රාජ්‍ය/අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්ති සංගණනය අනිද්දා

රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්ති සංගණනය  – 2016 අනිද්දා (17) දිවයින පුරා පෙ.ව 9.30 සිට පෙ.ව 11.30 දක්වා වූ කාලය තුළ සිදු කරන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ.ජේ. සතරසිංහ මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ අද (15) පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඒ මහතා මේ බව සදහන් කළා.

සාමාන්‍යයෙන් වසර 4කට වරක් පැවැත්වෙන මෙම සංගණය මෙවර එකළොස්වැනි වරට පැවැත්වෙන බව පෙන්වා දුන් ඒ මහතා මෙම සංගණනය සඳහා ආයතන 28,000ක් පමණ ලැයිස්තු ගත කර තිබෙන බවයි පැවසුවේ.

මෙම සංගණනය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් වෙබ් පිටුවක් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය වන www.statistics.gov.lk ට පිවිසීමෙන් ලබා ගැනීමට හැකිය.  මේ අනුව, සෑම සේවා නියුක්තිකයෙකුටම මේ වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් තොරතුරු පරිශීලනය කර සංගණන ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට අවස්ථාව හිමිවෙයි.
මෙම සංගණන දිනය වන විට රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවය නියුතු කාර්යය මණ්ඩලය ගණන් ගැනීම සහ එම කාර්යය මණ්ඩලය පිළිබඳව ප්‍රජා විද්‍යාත්මක, සමාජීය සහ ආර්ථික තොරතුරු එක් රැස් කෙරෙන් බවත් මීට සමගාමීව තෝරාගත් ආයතන වත්කම් පිළිබඳව තොරතුරු රැස්කිරීමත් සිදු කෙරෙන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලේකම් එම්. අයි.එම්. රෆීක් මහතා සදහන් කළා.

මෙවර සංගණනයේ විශේෂත්වයන් කිහිපයක් තිබෙන අතර මෙවර මුලු රටම ආවරණය වන පරිදි සියලුම රාජ්‍ය හා අර්ධරාජ්‍ය සේවකයින් එක් දිනක් තුළ හා එකම කාල පරිච්ජේදයක් තුළ ගණන් ගැනීම සිදු වේ. ඒ වගේම රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තියට අමතරව මෙවර තෝරාගත් ආයතනික වත්කම් කිහිපයක් පිළිබඳවත් තොරතුරු රැස් කිරීමට නියමිතයි.  සියලුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල පූර්ණ ලැයිස්තුගත කිරීමක් සිදු කර පවත්වනු ලබන ප්‍රථම සංගණනය මෙම සංගණනයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න