වට්ස් ඇප් වීඩියෝ ඇමතුම් පහසුකම හදුන්වා දෙයි

ලොව ප්‍රකට වට්ස් ඇප් ජාලය විසින් වීඩියෝ කෝල් පහසුකම ලබාදී තිඛෙනවා. ඒ අනුව වට්ස් ඇප් භාවිතා කිරීමේදී ඉතා නවීන පහසුකම් සමග වීඩියෝ ඇමතුම් ලබාගත හැකි වනු ඇති.
ලොව පුරා වට්ස් ඇප් පහසුකම භාවිතා කරන බිලියනයක පිරිසකට ඉදිරි දින කිහිපය තුල අයි ඕ ස් / ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් හා වින්ඩෝස් දුරකථන සදහා වන නවතම වීඩියෝ පහසුකම සහිත ඇප් එක හදුන්වාදීමට නියමිතයි.
මෙහිදී වීඩියෝ ඇමතුම් සදහා අතිශය සුරක්ෂිත බවක්ද තහවුරු කර තිඛෙනවා.

වට්ස් ඇප් මගින් වීඩියෝ ඇමතුම් ලබාගන්නා ආකාරය.

වට්ස් ඇප් හී චැට් යන්න තෝරන්න,
දෙවනුවට කෝල්ස් යන්න තෝරන්න
දැන් එහි ඇති වීඩියෝ කෝල්ස් යන්න තේරීමෙන් වීඩියෝ ඇමතුම් පහත පරිදි ලබාගත හැක.

Making a video call on the WhatsApp app will be simple. The first step is to open a chat Once in a chat, you can start a video call  by tapping the call icon in the top right corner of the screenA drop-down menu will appear with the option of Video call.The new video calling service will provide another means for people to communicate without fear of eavesdropping

මේ වට්ස් ඇප් සිය නවතම පහසුකම හදුන්වාදී තිඛෙන ආකාරයයි.

2 thoughts on “වට්ස් ඇප් වීඩියෝ ඇමතුම් පහසුකම හදුන්වා දෙයි

 • November 18, 2016 at 4:49 pm
  Permalink

  With a large knowledge Photo compelling night comprising the precious page.

  Reply
 • November 18, 2016 at 4:50 pm
  Permalink

  ඉතා විශාල දැනුම් සම්භාරයක් සමග දර්ශණීය ඡායා රෑ වලින් සමන්විත වූ වටිනා පිටුවකි.

  Reply

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න