2017 වසරේ කැමති දිනයක හද පෙනෙන හැටි මෙතනින් බලන්න

2017 වසරේ ඔ්නෑම දිනයක හද අහසේ දිස්වන ආකාරය හා හැඩය නිවැරදිව දැකගන්න කැමතිද ? මේ ඒ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කර ඇති 2017 චන්ද්‍ර කැලන්ඩරයයි. අවශ්‍ය  මාසය හා දිනය තේරීමෙන් එදින හදේ දිස්වන හැඩය මෙයින් හදුනාගත හැකියි.

lunar-1

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න