නින්දෙන් ගැස්සී ඇහැරීම මරණයෙන් ඛේරීමක් බව හෙළිවෙයි

ඔබ සුවබර නින්දක පසුවන අවස්ථාවකදී එක්වරම ගැස්සී ඇහැරී තිඛෙනවාද? බොහෝ විට ඔබ එම අත්දැකීමට මුහුණ පා ඇති අයෙකු වන්නට පුලුවන්. තද නින්දේ පසුවන මොහොතක විදුලිය වැදුණු මොහොතක මෙන් වේගවත් ගැස්සීමකින් අවදිවීම පිළිබද ඇතැමුන් බියට පත්වන ආවස්ථාවන්ද නැතුවා නොවේ. කෙසේ වෙතත් වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ මෙය ඔඛේ සිරුර විසින් ඔබ මරණයෙන් ඛේරාගත් අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය යුතු බවයි.
එය විද්‍යාත්මකව අර්ථ දක්වමින් වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ මෙසේ අවදිවීම තද නින්දේ පසුවන මොහොතක සිරුරේ ස්වාභාවිකව සිදුවන හුස්ම ගැනීම ඉතා දැඩිව පහත යන අවස්ථාවක් බවයි. එවන් මොහොතක සිරුර විසින් ස්වයංක්‍රීයව ගැස්සී ඔබ අවදි කරවා සිදුකරන අවදි කිරීම නොවන්නට නිසැක මරණයක් අත්විය හැකි බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙසේ ඔබ නින්දේ පසුවන විට හද ගැස්ම හා හුස්ම ගැනීම අඩුවීම හේතුවෙන් සිරුරේ මස් පිඩු ක්‍රමයෙන් ලිහිල්වීම සිදුවනවා.
එවිට මොළය විසින් එම අවධානම හදුනාගනිමින් වහාම සිරුරේ මස් පිඩු ශක්තිමත් කරමින් ඔබ නින්දේදි පිවිසිය හැකි මරණයකින් ඛේරා ගැනීම සිදුකරන බවද විද්‍යාඥයන් පවසා තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න