නොමිලේ ඉඩම් සහ රැකියා දෙන සුන්දර කැනේඩියානු නගරය

රැකියා අපේක්ෂා කරන ලොවපුරා පුද්ගලයින් සදහා සිය නගරය විවෘත කිරීමට කැනේඩියානු නගර වාසීන් තීරණය කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව රැකියා අපේක්ෂා කරන්නන් වෙනුවෙන් රැකියාවක් හා අක්කර 2ක ඉඩමක් නොමිලේ ලබාදීමටයි මෙහිදී තීරණය කර ඇත්තේ. කැනේඩියාවේ කේප් ඛේ්‍රටන් නගරය විසින් මෙම තීඍණය ගෙන ඇත්තේ නගරයේ ජනගහනය පහල යාම හා කම්කරු ආදි සාමාන්‍ය වෘත්තීන්වලට සේවකයින්ගේ දැඩි හිගයක් පැවතීම හේතුවෙනුයි.
දැනට එම නගරය තුල එක් ලක්ෂ තිස් දහසක් පිරිසක් දිවි ගෙන අතර වාර්ෂිකව එහි ජනගහණය 1000 කින් පමණ පහල යමින් පවතින බවද කැනේඩියානු වාර්තා සදහන් කළා.
මෙම නගරය කැනේඩියාවේ කදුකර ගම්මානයක් වත අතර ඉතා අලංකාර පරිසරයකින්ද යුක්ත වනවා.
එහි මූලික ආර්ථික මාර්ගය වන්නේ ගව පාලනය හා ධාන්‍ය ගොවිතැන වන අතර ඒ හේතුවෙන් නගරයේ ආර්ථික මට්ටමද ඉහල තත්ත්වයකයි පවතින්නේ.
කෙසේ වෙතත් අති විශාල රාජ්‍යයක් වන කැනඩාව මුහුණ පා ඇති ගැටලුවට සමාන තත්ත්වයක් මෙම නගරයටද අත්ව තිඛෙනවා.
ඒ රට විශාල වුවද සීමිත ජන සංඛ්‍යාවක් වාසය කිරීමයි.
මෙම නගරයේ වාසය කිරීම සදහා යහපත් හා දක්ෂ මිනිසුන් තෝරා ගැනෙන අතර ඒ සදහා අන්තර්ජාලය මගින් අයදුම් කරන ලෙසයි එම නගරය දන්වා ඇත්තේ.
මේ එම නගරයේ ජායාරූප කිහිපයක්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න