චීනයේ මහා ගංගාවක් සතියකින් අතුරුදන් වෙලා

චීනයේ පොයෑන්ග් ගංගාව සතියක කාලයකින් අබිරහස් ලෙස සිදී ගොස් තිබෙනවා. චීන වාර්තා පවසන්නේ මේ වන විට එම ගංගාව පැවැති භූමියේ කොටසක් කාන්තාරයක් ලෙස දිස්වන බවයි. තවත් කොටසක් තණකොල වැවුණු හිස් භූමියක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.
මෙම ගංගාව වර්ග කිලෝමීටර 4000 ක ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්තවී තිබුණු අතර සතියක කාලයකින් එය සිදීයාම අදහාගත නොහැකි තත්ත්වයක් බවයි එම වාර්තා පවසන්නේ. මෙම ගංගාව විශාල ජලජ ජීවීන් ප්‍රමාණයකට සෙවණ සැලසුවනද අද එම සතුන්ට සිදුවූ දෙයක් හෝ සොයාගැනීමට ලැබී නැහැ. මේ එම ගංගාවේ පෙර පැවැති තත්ත්වය හා එය අද පවතින තත්ත්වයයි.

Poyang Lake is connected to the Yangtze River and used to span over 1,737 miles. Full of life, it was home to freshwater fish and a large number of shrimp.

There have always been fluctuations in the water level of the lake during the dry season, but the drought that the region is currently experiencing is unprecedented.

Earlier this month, the water level of the lake was just 34.8 feet. The majority of the riverbed is exposed and dry.Fishermen and farmers who rely on the lake for food and work are in crisis.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close