නාසා රොවර් යානා තාක්ෂණය වසර 6000කට පෙර පකිස්ථානයේ තිබිලා

ලොව ඉහලම තාක්ෂණය භාවිතා කරන නාසා ආයතනය දැනට භාවිතා කරන තාක්ෂණය වසර 6000 කට පෙර යුගයේ භාවිතා වී ඇතැයි අනාවරණ වී තිඛෙනවා.
ඒ යුරෝපයේ ප්‍රධානතම පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයන ඒකකය පාකිස්ථානයේ  Mehragarh ඉපැරණි නගරයේ සිදුකරන ලද ගවේෂනයකට අනුවයි.
මෙම නගරය ශිලා යුගයට අයත් සාධක රැසකින් යුක්ත වන බව ප්‍රකාශවීම හේතුවෙන් මෙම නගරයේ අදාළ ගවේෂනය සිදුව තිබුණා.
එහිදී නාසා ආයතනය විසින් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානයට හා රොවර් යන්ත්‍ර වෙනුවෙන් භාවිතා කරන ප්‍රකාශ සන්දීප්තිය සහිත ඉටි වාත්තු මගින් නිර්මාණය කරන උපකරණ රැසක්ම සොයා ගැනීමටයි සමත්ව ඇත්තේ.
ඒ අතරට රෝවර් යානාවල රෝද සකස් කරන ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් සකස් කළ ඒ ආකාරයේ රෝද කිහිපයක්ද ඇතුලත්.

The 6,000-year-old amulet, originally discovered in the Neolithic village of Mehragarh, Pakistan, is thought to be the earliest example of lost wax casting - a method for making duplicate metal objects

මේ එම තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් නිර්මාණය කර ඇති ආභරණවලට සමාන උපකරණ කිහිපයක්. වර්තමානයේ නාසා ආයතනය විසින් මීට අදාළ උපකරණ නිර්මාණය කරන්නේ විශේෂිත තාක්ෂනයකින් වන අතර එය පෘථවියේ පවතින නවතම තාක්ෂණයක්ද වනවා. The amulet is one of several lost-wax cast ornaments discovered during the excavation of the site at Mehrgarh

The amulet was found at Mehragarh -  an archaeologial site in Pakistan, located to the west of the Indus River Valley
A modern version of the technique - known as ‘investment casting' - has been used to produce numerous components on the Curiosity Mars Rover (illustration pictured), the international space station and various spacecraft

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න